PRISPEVAJ

Tvoj prispevek nam bo pomagal pri nadaljnih dejavnostih in aktivnostih za krepitev Evropskega duha.

Svoj prispevek lahko nakažeš na transakcijski račun Društva Združene Evrope z pripisom “prispevek”:

TRR: SI56 0223 80260453679 (odprt pri NLB d.d.).

Že vnaprej se iskreno zahvaljujemo!