Evropski poslanec Lojze Peterle k sodelovanju vabi mlade, ki jih zanima stažiranje v Evropskem parlamentu

Evropski poslanec Lojze Peterle (ELS/NSi) vabi k sodelovanju na natečaju, ki bo 4 izbranim kandidatom prinesel 1-mesečno plačano stažiranje v pisarni evropskega poslanca v Evropskem parlamentu.

Izbrani kandidati bodo nabirali neprecenljive delovne izkušnje, spremljali delovni proces Evropskega parlamenta in delo evropskega poslanca, ki v EP deluje predvsem na področjih okolja, zdravja in zdrave prehrane ter zunanjih zadev.

K prijavi so vabljeni mladi, stari od 21 do 30 let, ki jih zanima Evropska zveza in njeno delovanje, želijo nabirati nove delovne izkušnje, razširiti svoja miselna obzorja in svojo socialno mrežo, ob tem pa premorejo kreativnost, komunikacijske spretnosti, prav tako pa  imajo znanje angleškega, nemškega ali francoskega jezika.

Več o razpisu, rokih za prijavo in prilogah, ki jih je potrebno priložiti prijavi, zainteresirani  najdejo na Facebook profilu Lojzeta Peterleta oziroma na njegovi spletni strani www.peterle.eu.