V letu 2012 je Pisarna evropskega poslanca Lojzeta Peterleta prvič izpeljala natečaj z naslovom Uspešna evropska zgodba se začne v Sloveniji. Natečajniki so morali prijaviti zanimivo idejo, ki so jo na prvem selekcijskem postopku razložili in se še osebno predstavili. Za nadaljnje sodelovanje je bilo izbranih 19 natečajnikov. Najpomembnejši dejavniki za uvrstitev med sodelujoče so bili projektna ideja, načrt za izpeljavo projekta in utemeljitev.

Sledilo je trimesečno delo z idejami oziroma projekti. Natečajniki so se lahko združili v skupine ali pa projekt poskušali izpeljati individualno.

Pisarna evropskega poslanca je pri izpeljavi projektov pomagala s tedenskimi sestanki, kjer je lahko vsak predstavil nastale probleme in hkrati pokazal dosedanje delo. Udeležba na sestankih ni bila obvezna, vendar je bilo mogoče prejeti veliko koristnih nasvetov. Nekateri so svoje projekte tekom natečaja zaključili, nekateri pa jih (zaradi njihove dolgoročne narave) še vedno izvajajo.

Ob koncu natečaja je bilo potrebno oddati poročilo in ocenjevalni list, kjer so natečajniki sami ocenjevali ostale sodelujoče na projektu. Najbolje ocenjeni so bili izbrani za stažiranje v Bruslju v evropski pisarni Lojzeta Peterleta, vsi pa so bili povabljeni še k nadaljnjemu sodelovanju v društvu Združena Evropa.