Društvo Združena Evropa je neprofitno in nepolitično organizirano ter povezuje proevropsko usmerjene posameznike, ki so dejavni v akademskem ali civilnodružbenem okolju. Dostopno je vsakomur, ki želi podpreti idejo evropskega povezovanja in združevanja. Vse člane društva povezuje enotno zavzemanje za enakomeren razvoj Evropske unije ter krepitev duha različnosti kultur in enakosti možnosti njenih članic.

Nastanek društva

Nastanek društva sega v leto 2004 in tako sovpada z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Društvo je bilo že od začetka oblikovano kot podporna dejavnost nastanku in krepitvi evropskega dialoga v slovenski družbi. V preteklosti so bile v ta namen prirejene okrogle mize ter mesečna srečanja članov društva.

Cilji

Cilj društva je, da slovenska civilna družba jasno zavzame svojo vlogo v razgibanem dialogu Evropske unije. Za dosego tega cilja si bo društvo prizadevalo, da preko lastnih projektov in dogodkov zagotovi povezovanje enako mislečih posameznikov na vseh ravneh udejstvovanja Slovenije v Evropski uniji in v tujini. Pri temu pa društvo zavzema nadstrankarski značaj in stremi k oblikovanju učinkovitega mehanizma vključevanja civilne družbe v procese odločanja o evropskih tematikah.

Organizacija društva

Organi društva se delijo na Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče društva. Trenutni izvoljeni predsednik društva je Alojz Peterle, evropski poslanec.

V spomin/In Memoriam

Dr. Miloš Kuret je bil žlahten, zelo izobražen in hkrati duhovit sogovornik. Natančen in zavzet pri svojem delu, ves predan ideji evropskega povezovanja in federalizma, medkulturnega in tudi medgeneracijskega dialoga, v katerega je verjel. Pri pogovoru je bil vselej iskren, vsaka njegova beseda je razkrivala iščočega, osveščenega in duhovno poglobljenega intelektualca, Slovenca in Evropejca, kakršnih malo srečaš. Zelo ga pogrešamo, čeprav živi v naših srcih. Miloš, hvala za vse!

Mladi in evropsko povezovanje

V času, ko se bliža prvo desetletje, odkar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, društvo želi v obstoječi dialog aktivno vključiti tudi mlade. Že od začetka je bilo društvo namenjeno mladim, da ga izkoristijo kot forum posvečen njihovi lastni prihodnosti. V ta namen društvo tudi aktivno sodeluje pri oblikovanju aktivnosti in projektov, ki bodo lahko mladim pomagali zavzeti njihovo mesto znotraj dialoga in dogajanja Evropske unije.