Društvo Združena Evropa si aktivno prizadeva, da bi s svojim delovanjem lahko svojim članom in mladim omogočilo sodelovanje v evropsko naravnanih projektih. Le tako lahko omogočimo mladim, da okrepijo svojo vlogo v evropskem dialogu.