Če želite tudi sami prispevati h krepitvi evropskega dialoga v Sloveniji izpolnite spodnji obrazec in ga v natisnjeni obliki pošljite na uradni naslov društva Združena Evropa.
(TUKAJ JE LAHKO SPLETNI ORAZEC, PDF S PRIJAVNICO, … – ZMISLTE SE, POVEJTE KAJ)